Publications (40)

Sort by: Date | Alphabet | Updated on
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/4 Next page Last page
A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z ϒ А В И К О П Ф Э All 
Other
John Rawlinsin oikeudenmukaisuusteoriasta (1978)
Kyläheiko Kalevi
A4 Conference proceedings
JEP:in lasertyöstö (2005)
Salminen Antti, Vesterinen Tony
A4 Conference proceedings
Justice system processes as a supply chain - analyzing throughput-times, queues and capacity bottlenecks (2006)
Pekkanen Petra, Pekkanen Johannes, Pirttilä Timo
D1 Article in a trade journal
Jäähdytteen virtaus ja lämmönsiirto kuulakekoreaktorin sydämessä (2008)
Suikkanen Heikki
Other
Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäytön yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet Kaakkois-Suomen ja Pietarin sekä Leningradin alueella, Material Exchange – hankkeen loppuraportti (2008)
Tutkimusraportti ENTE-B-174
Honkanen Hannariina, Värri Hanna, Horttanainen Mika, Luoranen Mika, Soukka Risto, Alve Hanna
B2 Unrefereed book section
Julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta (2008)
Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (toim.) Acta-sarja nro 200
Hennala Lea, Linna Paula, Pekkarinen Satu
D1 Article in a trade journal
Julkisen sektorin palvelukyvykkyyttä uudistettava innovatiivisella tavalla (2008)
Harmaakorpi Vesa, Hennala Lea, Pekkarinen Satu, Tura Tomi
D1 Article in a trade journal
Jalojäte-tutkimushanke Jätebiomassoista yhteiskuntavastuullisia liiketoimintamalleja (2009)
Ympäristö ja Terveys
Kuisma Miia, Kahiluoto Helena, Horttanainen Mika, Havukainen Jouni, Luoranen Mika, Grönroos Juha, Virtanen Markku
H1 Granted patent
Jännitepulssin rajoitus (2009)
Sarén Hannu, Rauma Kimmo, Ström Juha-Pekka
Other
Jokaisella on yrityksessä kaksi tehtävää (2009)
DNA Magazine
Harmaakorpi Vesa
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/4 Next page Last page
Share link