Publications (1236)

Sort by: Date | Alphabet | Updated on
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/124 Next page Last page
A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z ϒ А В И К О П Ф Э All 
A1 Journal article (refereed), original research
Experiments on the cultivation of dandelion for salad use. II. The nutritive value and intrinsic quality of dandelion leaves (1984)
Journal of the Scientific Agricultural Society of Finland
Kuusi T., Hårdh K., Kanon (currently Kahiluoto) Helena
A1 Journal article (refereed), original research
Experiments on the cultivation of dandelion for salad use. I. Study of cultivation methods and their influence on yield and sensory quality (1984)
Journal of the Scientific Agricultural Society of Finland
Kuusi T., Hårdh K., Kanon (currently Kahiluoto) H.
A1 Journal article (refereed), original research
Econometric Analysis of Inventory Investment and the Role of Short-Term Expectations (1987)
Kyläheiko Kalevi, Pirttilä Timo
B2 Unrefereed book section
Energiapuun korjuun ja kuljetuksen kustannuslaskentaohjelmisto (1988)
Julkaisuja / Bioenergian tutkimusohjelma
Projektikirja 1993-1998. Osa I. Puupolttoaineiden tuotantotekniikka
Ranta T
B2 Unrefereed book section
Esineoikeuden keskeiset periaatteet ja uusi maakaari (1995)
Oikeuskirja
Niemi Matti Ilmari
B2 Unrefereed book section
Energiapuun korjuun ja kuljetuksen kustannuslaskentaohjelmisto (1997)
Julkaisuja / Bioenergian tutkimusohjelma
Vuosikirja 1996. Osa I. Puupolttoaineiden tuotantotekniikka
Ranta T.
B2 Unrefereed book section
Esineoikeuksien sisältö ja suoja (1997)
Oikeuskirja 2
Niemi Matti Ilmari
B2 Unrefereed book section
Epätavallisen oppimisen puolustus (1998)
Ammattikorkeakoulun ideaa etsimässä. Etelä-karjalaisten kokemuksia ja näkemyksiä
Niemelä Hanna
Other
Energiatalouden seminaari : syyslukukausi 1998 (toim) (1999)
Tarjanne Risto, Luostarinen Kari
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/124 Next page Last page
Share link