Publications (15886)

Sort by: Date | Alphabet | Updated on
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page1584/1589 Next page Last page
A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z ϒ А В И К О П Ф Э All 
D4 Published development or research report or study
Laatukasikirja energiatuotannon ympäristötekniikkaan (1996)
Hammo Simo, Marttila Esa, Luostarinen Kari
A1 Journal article (refereed), original research
Motion Detection Using the Randomized Hough Transform: Exploiting Gradient Information and Detecting Multiple Moving Objects (1996)
IEE Proceedings Vision Image and Signal Processing
Kälviäinen Heikki
B3 Unrefereed conference proceedings
Network at Work: Tailoring Digital Information (1996)
17th IATUL Conference 24 -28 June 1996 Networks, Networking and Implications for Digital Libraries
Pasanen-Tuomainen Irma, Talikka Marja
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Päämäärien valtakunta. Konventionalistinen analyysi lainopillisen tiedon edellytyksistä ja oikeusjärjestelmän perusteista (1996)
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja
Niemi Matti Ilmari
B2 Unrefereed book section
Polttojakeen hankinta puun yhdistelmäkorjuussa ja integroitu energiapuun tuotantomenetelmä Pohjois-Suomessa (1996)
Julkaisuja / Bioenergian tutkimusohjelma
Vuosikirja 1995. Osa I. Puupolttoaineiden tuotantotekniikka
Ranta T. Kuitto P-J., Hooli A.
A1 Journal article (refereed), original research
Russian networks in transition - Implications for managers (1996)
Industrial Marketing Management
Salmi Asta
B3 Unrefereed conference proceedings
Specification of requirements for high efficiency induction motors (1996)
Haataja Jorma, Pyrhönen Juha, Luostarinen Kari, Härkönen Heikki
A1 Journal article (refereed), original research
Technologisches Unternehmertum: Auf der Suche nach einer Evolutionären Synthese (1996)
Zeitschrift für Klein- und Mittelunternehmen
Kyläheiko Kalevi, Miettinen Asko
D4 Published development or research report or study
The Utilization of References in International Marketing - A Pilot Case Study (1996)
Salminen Risto
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Coping with Technology: A Study on Economic Methodology and Strategic Management of Technology (1995)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tieteellisiä julkaisuja
Kyläheiko Kalevi
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page1584/1589 Next page Last page
Share link