Publications (1600)

Sort by: Date | Alphabet | Updated on
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/160 Next page Last page
A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z ϒ А В И К О П Ф Э All 
A1 Journal article (refereed), original research
Tyyntä ja myrskyä - Tunteet osana tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä
Storm and Calm - Emotions as part of social acceptability of wind power
(2015)
Alue ja Ympäristö -lehti
Korjonen-Kuusipuro Kristiina, Janhunen Sari
E1 Popularised article, newspaper article
TYYLI Blog – Hankekuulumisia, Opintojen työelämäyhteys, Työelämätaidot, Yritysyhteistyö (2018)
Tyyli – työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin
Tyyli Hanke
Happonen Ari, Minashkina Daria
A1 Journal article (refereed), original research
Types of connections between plant location selection and the long term corporate level value creation and methods for their identification. Case study; the pulp and paper industry. (2015)
International Journal of Industrial and Systems Engineering
Karvonen Vesa, Jenström Eeva, Kraslawski Andrzej
B3 Unrefereed conference proceedings
Type II Twin Boundary in Ni-Mn-Ga-Co-Cu Non-Modulated Martensite with Low Twinning Stress (2016)
Ge Yanling, Nilsen Frans, Sozinov Alexei, Ullakko Kari, Hannula Simo-Pekka
I1 Audiovisual material
Työtoverina hoivarobotti - Care robots as co-workers (2017)
Melkas Helinä, Hennala Lea, Pekkarinen Satu, Tuisku Outi
Other
Työstönvalvonnan ja – säädön state-of-the-art (2005)
Tutkimusraportti
Varis Juha, Pirnes Juho, Selesvuo Jari
Other
Työn merkityksellisyyden kokemukset hyvinvoinnin tukena terveydenhoidon aloilla (2017)
Martikainen Suvi-Jonna, Koskela Virpi, Oikarinen Tuija
A4 Conference proceedings
Työnantajakuvan merkitys sairaalaorganisaation rekrytoinnissa (2007)
Heilmann Pia
A1 Journal article (refereed), original research
Työmarkkinoiden kahtiajakautuminen sukupuolen mukaan Pohjoismaissa: Empiirinen tutkimus (1999)
Työpoliittinen Aikakauskirja
Melkas Helinä
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/160 Next page Last page
Share link