Other

Pk-yritysten digistrategioiden kehittämistä hankeyhteistyössä


Open Access publication


Publication Details

Authors: Holopainen Mira

Publication year: 2021

Language: Finnish

JUFO level of this publication: 0

Permanent website address: https://www.lahdenyliopistokampus.fi/pk-yritysten-digistrategioiden-kehittamista-hankeyhteistyossa/

Open Access: Open Access publication


Abstract

Digitaalisuus nähdään usein strategiasta irrallisena toimintana.
Kuitenkin yhteistä yritysten investoinneille ja toimintojen
digitalisoimiselle on se, että niiden tulisi olla tarvelähtöisiä,
yhdistyä yrityksen strategiaan ja niitä pitäisi pystyä mittaamaan ja
johtamaan. Erilaiset strategiset elementit tukevat sitä, että
digitaalisuudesta tulee aidosti lisäarvoa tuottava tekijä sekä
yrityksille että niiden asiakkaille ja kumppaneille. Johtaessa
digitaalista muutosta yritysten tulisi arvioida strategista valmiuttaan
liittyen digistrategiaan, johtamiseen, organisaation kulttuuriin,
asiakkaisiin ja toimitusketjuun.


Projects

Last updated on 2021-27-10 at 11:22