B2 Unrefereed book section

Hevosenlannan vaihtoehtoiset logistiikkaketjut aluelämpölaitokselle ja niiden kustannusvertailu


Open Access publication


Publication Details

Authors: Föhr Jarno, Ranta Tapio

Editors of book: Tuominen, Riina

Publishing place: Mikkeli

Publication year: 2018

Language: Finnish

Title of parent publication: HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan

Volume number: Xamk kehittää 52

Start page: 69

End page: 75

Number of pages: 7

ISBN: 978-952-344-104-0

eISBN: 978-952-344-105-7

JUFO level of this publication: 0

Permanent website address: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/153718/URNISBN9789523441057.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Open Access: Open Access publication


Abstract

Hevosenlannan käsittely on ollut haastavassa asemassa koko Suomen alueella viime vuosien
aikana, myös Etelä-Savossa. Ravi- ja ratsutalleilla ei ole välttämättä ollut peltoa, johon
hevosenlannan olisi voinut levittää ja käyttää lannoitteena. Tämän vuoksi lannan käsittelystä
onkin tullut monille hevostalleille suuri kustannuserä, joka on osaltaan heikentänyt
hevostoiminnan taloudellista kannattavuutta. Lisäksi tähän asti hevosenlantaa on ollut
mahdollista polttaa energiaksi vain jätteenpolttolaitoksilla, joilla on toiminnassa jatkuvatoimiset
päästöjen mittauslaitteet. EU:n politiikkatasolla on lähivuosien aikana kuitenkin sitouduttu lievennyksiin hevosenlannan
poltolle alle 50 MW:n polttolaitoksissa. Hevosenlannan polton helpottuminen auttaa
hevosenlantaa saamaan jalansijaa uutena biopolttoainejakeena energiantuotannossa. Tämän
vuoksi myös hevosenlannan logistiikkaa pitää tarkastella ja tehostaa aina hevostalleilta
polttolaitokselle asti. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hevosenlannan logistiikkavaihtoehtoja
ja niiden kustannuksia. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa hevosenlannan logistiikan
tehostamisesta ja käytettyjen logistiikkavaihtoehtojen kustannustehokkuudesta.


Last updated on 2019-13-03 at 12:00