Other project

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla (Hajautettu energiantuotanto maat)

14715

14715


Project Details

Start date: 01/01/2016

End date: 28/02/2018

Website: http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue


Funder

Other Finnish


AbstractHankkeen tavoitteena on lisätä hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia Etelä-Savon
alueella hyödyntämällä metsäbiomassan käyttöä sekä lisäämällä sähkön tuotantoa
pienemmässä mittakaavassa pien-CHP –laitoksissa.

Hankkeessa kartoitetaan maatilojen ja muiden kiinteistöjen, laitosten sekä yritysten
kiinnostus pien-CHP –laitosten hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa sekä
selvitetään metsäbiomassaa hyödyntävän hajautetun energiantuotannon
mahdollisuudet Etelä-Savon alueella maaseutuympäristöissä. Lisäksi tehdään
vertailuja hajautetun energiantuotannon käyttömuotoihin muualla Euroopassa,
esim. Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa.

Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma eli missä ja millä
tekniikalla metsäbiomassaa voitaisiin hyödyntää pien-CHP –laitoksessa
Etelä-Savon alueella. Hankkeessa tuotetaan myös pilottiratkaisuja, jotka
sisältävät suunnitelman eri vaihtoehdoista.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Lappeenrannan teknillisen
yliopiston LUT Savo-yksikkö. Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto.


Keywords

biomass, small-scale CHP-production


Research Areas


Last updated on 2021-16-11 at 10:01