Research project

Miten parantaa energiaomavaraisuutta


Project Details

Start date: 15/05/2014

End date: 31/12/2014


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeen kohdealueena on Kärki-Leaderin toiminta-alue. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen asukkaat ja yrittäjät. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on uusimman hajautettuun energiantuotantoon liittyvän tiedon jakaminen. Hankkeen aikana järjestetään kolme tietoiskua, joista yksi pidetään Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ja kaksi muuta esimerkiksi Parikkalassa ja Imatralla. Tietoiskuissa tarjotaan mahdollisuus vuorovaikutukseen ja dialogiin. Osallistujien esittämät kehittämisideat kerätään talteen ja niistä tehdään yhteenveto jatkotoimenpiteitä varten. Näiden tapahtumien pidemmän aikavälin tavoitteena on innostaa muutamaa kyläyhteisöä nostamaan energiavaraisuuttaan ja toimimaan alueellisina edelläkävijöinä. Lisäksi hankkeen aikana suunnitellaan tutustumismatka energiaomavaraisuuteen liittyen Saksaan.LUT Focus Areas

Last updated on 2017-06-09 at 09:05