Education project

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa (Väylä jatko)


Project Details

Start date: 01/06/2017

End date: 31/12/2017


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeen tavoitteena on sitouttaa yrittäjyyskasvatuksen eri tasot (kuntien sivistystoimet, koulutuksen järjestäjät ja oppilaitosjohto, opetushenkilöstö, paikallinen yrityskenttä ja elinkeinoelämä) ja toimijat Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategian ja toimintaohjelman toteuttamiseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.


Aluelle luodaan yrittäjyyden toimiva ekosysteemi. Hankkeessa kehitetään ja tuetaan lasten ja nuorten ohjaus- ja opetusjärjestelyjä, opintoprosesseja, yrittäjyysasennetta ja motivaatiota vahvistavia ja työllistymistä tukevia toimia yrittäjyyskasvatuksen menetelmin eri kouluasteilla.Toimenpiteillä vahvistetaan myös oppilaitosten, korkeakoulujen ja yritysten sekä muun elinkeinoelämän yhteistyötä.


Hankkeen tuloksena yrittäjyyskasvatusosaaminen lisääntyy, yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen arviointi ja seuranta on systemaattista, on luotu uusia toteutusmalleja ja yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä.Last updated on 2018-01-01 at 07:30