Other project

Yrittäjyyskasvatuksen jalkauttaminen ja strateginen johtaminen


Project Details

Start date: 01/01/2018

End date: 31/12/2019


Funder

Other Finnish


Abstract

Kolmevuotisen hankkeen aikana LUT osallistuu useiden alueiden yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöhön tuottamalla alueen tarpeisiin kuvauksen yrittäjyyskasvatuksen ilmenemisestä (alku-, väli-, loppumittaus) sekä keskeisistä kehittämisaskeleista. Hankkeessa hyödynnetään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa.


Hankkeen toimenpiteitä ovat: Yrittäjyyskasvatuksen mittariston esittely kehittämistyökaluna, laajenevan käyttäjäkunnan perehdytys mittariston käyttöön, yrittäjyyskasvatuksen aluekohtaisten / oppilaitoskohtaisten kartoitusten koordinointi, alueen tarpeeseen luotujen seurantamittareiden kehittäminen (mittareiden luonti, testaus ja koodaus tietokantaan).Mittaristoon karttuneen aineiston analysointi ja raportointi kunkin alueen tarpeisiin (alku-, väli- ja loppumittaus).Asiantuntija-apu strategiatyön eri vaiheissa Strategioiden jalkautukseen liittyvä asiantuntija-apu ja tarvittavien koulutusten suunnittelu.


Hankkeella odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittymiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lisäksi hanke vaikuttaa sekä yksittäisiin toimijoihin (opettajat, rehtorit, aluetoimijat, päättäjät), että aluetasolla (maakunta, alue, oppilaitos).


Keywords

Enterprise education, entrepreneurship educationLast updated on 2021-16-11 at 10:01