Education project

”YES goes to lukio”
Lukioiden yrittäjyys ja työelämätiedon syventäminen –hanke


Project Details

Start date: 01/01/2013

End date: 31/10/2014


Funder

Other Finnish


AbstractLukion yrittäjyys ja
työelämätiedon syventäminen -hankkeen aikana syvennetään ja vahvistetaan
erityisesti lukiokoulutuksen työelämäyhteistyötä ja toimintakulttuuria yhdessä
osatoteuttajien, koko YES-verkoston ja sidosryhmien kanssa.Hankkeen toimenpiteitä suunnataan soveltuvin
osin myös perusopetukseen ja ammatilliselle toiselle asteelle, jolloin pyritään
turvaamaan jatkumo ja verkostoyhteistyö.Last updated on 2018-04-06 at 12:08