Research project

Biobased material development by electrospinning method
Biopohjaisten materiaalien kehittäminen sähkökehruumenetelmällä


Project Details

Start date: 01/04/2021

End date: 31/12/2023


Funder

Other FinnishLUT Focus Areas

Last updated on 2021-10-05 at 14:49