Research project

Digitalisaation mahdollisuudet Päijät-Hämeen kasvun vauhdittamisessa (PHL-GreenDigi)

14715


Project Details

Start date: 01/02/2021

End date: 31/01/2023


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeen tavoitteena on ideoida digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen pohjautuen Päijät-Hämeen alueella
korkeakoulujen, yritysten, kaupunkien/kuntien sekä julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöhankkeita, joilla pyritään edistämään alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Tämän lisäksi hankkeen toteutuksessa huomioidaan myös laajemmin elinkeinoelämää edustavien tahojen, esimerkiksi Hämeen Kauppakamarin ja Päijät-Hämeen yrittäjien näkemyksiä. Tavoitteena on pitkäaikainen toimintamalli ja – ympäristö, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monella eri tavalla alueen kehittämistyön yhteydessä. Hankkeen toimenpiteinä suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen ekosysteemi, jonka sisään rakennetaan konsortioita huomioiden eri sidosryhmän näkökulmat ja intressit digitaalisuuteen liittyen (esim. yritykset,  kaupungit/kunnat, sote-puoli). Ekosysteemi rakennetaan alueellisten osaamisten ja vahvuuksien pohjalta ja mahdollisia osaamispuutteita täydennetään tarvittaessa alueen ulkopuolelta. Näin ollen rakentuvista konsortioista muodostuu tarpeen mukaan myös ylimaakunnallisia ja kansallisen tason kokonaisuuksia.


Keywords

Digitalisaatio, ekosysteemiLast updated on 2021-09-03 at 10:01