Other project

Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen (VERKOTA)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/01/2021

End date: 31/03/2023


Funder

Other Finnish


AbstractVERKOTA-hankkeen tarkoituksena on viedä sekä kehittää metallien 3D-tulostaminen yhä syvemmäksi osaksi Etelä-Karjalan organisaatioiden ja yritysten keskeisintä osaamista sekä liiketoimintaa laajan, avoimen, aidon sekä syvän verkostoitumisen sekä syventävän metallien 3D-tulostuksen kehittämisen (tutkimus) kautta. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen metallien 3D-tulostuksen toimitusketjuun kuuluvien yritysten tietoisuutta ja osaamista metalliosien 3Dtulostamisesta. Tarkoitus on myös monipuolistaa sekä nykyaikaistaa alueen teollisuutta uudella tekniikalla, tuoda lisäarvoa yritysten tuotteille ja tuotannolle, kehittää yritysten kilpailukykyä, tuotannon ympäristöystävällisyyttä sekä alueen työllisyyttä.
3D-tulostus edustaa pisimmälle vietyä digitalista tuotantoa ja VERKOTA-hankkeen tavoitteena on parantaa
verkostoitumisen sekä tutkimuksen ja kehitystyön kautta Etelä-Karjalan valmiuksia uudenlaiseen innovointiin, keskittyneen osaamisen kehittämiseen ja tämän vaatimaan teknologiseen muutokseen. VERKOTA-hankkeessa otetaan mallia muiden kansainvälisten ja kansallisten 3D-tulostuksen verkostojen toimintatavoista jolloin näiden uusien kumppanuuksien kautta voidaan syventää yhdessä osaamista. Tämän vuoksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston ja Turun seudun 3D-tulostusverkoston kanssa, joka on Suomen edelläkävijä sekä pisimpään toiminut verkosto metallien 3D-tulostuksen alalla. Tämän konkreettisen esimerkin kautta menestyksekäs yhdessä tekeminen ja yhdessä osaamisen lisääminen tulee tässä hankkeessa olemaan keskeisessä roolissa, jolloin osaamista luodaan ja tuodaan Etelä-Karjalan  alueelliseen verkostoon väistämättä.


VERKOTA is aiming to promote diversification and
modernizing of region's industry with new technology by expanding R&D and
sharing of expertise on industrial 3D printing (3DP) of metals. 3D printing is
amongst most developed technologies of digital manufacturing and via networking
and R&D, VERKOTA-project targets to enhance readiness of companies and
industry of South Karelia to create innovations, develop centralized knowhow
and prepare companies for technological changes. Project also aims to enhance knowledge of
companies related to supply chain of metal 3D printing in South Karelia. The
goal is to widen and modernize the capacity of local industry through possibilities
of this new technology, bring added value to products and production of
companies involved and increase sustainability of manufacturing.
Keywords

metal additive manufacturingLast updated on 2021-16-02 at 11:12