Other project

South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/01/2021

End date: 30/06/2022


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeessa kehitetään Etelä-Karjalaan toimintamalli tehoelektroniikan, elektroniikan ja sähkökäyttöjen
mittauspalveluja tarjoavalle ekosysteemille. Kehityshankkeen suorittaa LUT-yliopisto yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Jokaisella kohderyhmän jäsenellä on kansainvälisen tason laboratoriot, joissa voidaan tehdä toimijoiden ydinosaamiseen liittyviä mittauksia. Hankkeen tavoitteena on päätoteuttajan (LUT-yliopiston) ja yhteistyöyrityksien mittauslaboratorioiden käyttöasteen nostaminen alueella mittaus- ja analyysipalvelujen tarjoamiseksi myös muille alan yrityksille. Samalla hankkeessa edistetään yhteistyötä LUT-yliopiston ja paikallisten yritysten välillä.Last updated on 2021-08-06 at 12:28