Research project

Vihreän kasvun biokylä

14715

14715


Project Details

Start date: 02/09/2019

End date: 31/08/2021


Funder

Other Finnish


Abstract

Vihreän kasvun biokylä -hanke (01.09.2019-31.08.2021; Vol: n. 180 t €)
on Maaseuturahaston rahoittama ja Heinolan kaupungin, Lahden
ammattikorkeakoulun sekä LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka
päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja
keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden
liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä.Heinolaa ympäröivältä maaseudulta on saatavilla lähes miljoona tonnia
raaka-ainetta: 400.000 tonnia (ka.) puupohjaista raaka-ainetta ja saman
verran maatalouspohjaisia raaka-aineita. Niiden hyödyntäminen edellyttää
kuitenkin konkreettisia lisäselvityksiä yhteistyössä alkutuottajien ja
koko biotalouden ketjun toimijoiden kanssa. Vihreän kasvun biokylä
hankkeessa keskitytään peltobiomassan jatkohyödynnyksen edellytysten
rakentamiseen. Ennenkaikkea keskitytään olkeen, joka tällä hetkellä
pääasiassa murskataan takaisin peltoon. Oljella on maata parantava
vaikutus, mutta sitä voidaan myös kestävyyden reunaehdot huomioiden
jalostaa esimerkiksi kuiduiksi tai polttoaineeksi.Hankkeessa toteutetaan seuraavat tutkimuskysymysten ympärille rakennetut työpaketit:

• Alkutuottajaverkostoituminen ja yhteistyö

o Miten saadaan viljelijät mukaan verkostoyhteistyöhön ja laajempaan ekosysteemiin?

• Materiaalikiertojen prosessimalli ja tiedonvälitys

o Miten saadaan olki kannattavasti liikkeelle pellolta biojalostamolle?

• Biotuotteiden ympäristöllisen kestävyyden varmistaminen

o Miten oljesta valmistettujen biotuotteiden kestävyyttä voidaan parantaa?

• Vihreän kasvun liiketoimintaketju

o Mikä on ”olkiliiketoiminnan” taloudellinen kannattavuus?LUT Focus Areas

Last updated on 2021-10-02 at 13:27