Research project

Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla (UHASA)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/01/2020

End date: 31/12/2022


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa eteläisen Saimaan alueen jätevedenpuhdistamoiden kautta ympäristöön päätyvistä uusista haitta-aineista, kuten mikromuoveista ja lääkeaineista.

Lisäksi hankkeessa verrataan eri puhdistamotyyppien puhdistustehoja valikoitujen haitta-aineiden osalta,  tutkitaan valikoitujen, jo käytössä-olevien lietteenkäsittelymenetelmien kykyä poistaa uusia haitta-aineita  jätevesilietteestä sekä tarjotaan alueen toimijoille tietoa uusien haitta-aineiden esiintymisestä jätevesissä ja  järviympäristössä. Hankkeessa saatavat  tiedot uusien haitta-aineiden nykytilanteesta toimivat tärkeinä  lähtökohtina jätevedenpuhdistamoiden haitta-aineita koskevan lainsäädännön kiristyessä.LUT Focus Areas

Last updated on 2021-21-05 at 13:48