Research project

Hiilineutraali yrityspuisto (CNBP)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/09/2019

End date: 31/12/2020


Funder

Other Finnish


Abstract
Imatran Korvenkantaan ollaan rakentamassa teollisuus- ja
yritysrakennusten keskittymää. Alue toimii energiatehokkaana kokonaisuutena
uusiutuvan energian lähteillä. ”Hiilineutraali yrityspuisto” -hankkeen
fokuksena on markkinatutkimustyö, alueen ja energian tuotannon sekä käytön
yleissuunnittelu, hankkeen kannattavuusarvio sekä hiilineutraalin yrityspuiston
liiketoimintamallien innovointi.

Kaavoitus on tärkeä osa CO2-päästöjen
vähentämistä kaupungeissa. CO2-päästövähennyksiä saadaan aikaan
rakennusteknisellä suunnittelulla, joka toteutetaan alusta alkaen uusiutuvan
energian järjestelmien ehdoilla. Sovellettavia teknologioita ovat muun muassa
aurinkosähkö, lämpöpumput ja varastointiratkaisut. Hiilineutraali yrityspuisto
tarjoaa yrityksille lisäarvoa imagoetuna sekä alentamalla käyttökustannuksia.LUT Focus Areas

Last updated on 2021-10-02 at 13:30