Other project

MINT - Etelä-Karjalan pientien kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/09/2019

End date: 31/12/2021


Funder

Other Finnish


Abstract

Etelä-Karjalassa tulevaisuus näyttää haastavalta: väestö ikääntyy ja karkaa muualle, yritysten kasvu on vaisua ja kuntien taloudellinen tilanne on vähintäänkin ahdas. Tämä ei ole kuitenkaan läheskään koko totuus, sillä taustalla tapahtuu koko ajan ja paljon.
Etelä-Karjalassa on kehitetty jo vuodesta 2014 alkaen innovaatio- ja kokeiluekosysteemiä. Käytännössä se on tarkoittanut LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun johdolla tapahtunutta kehitystyötä, jossa erilaisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tehtävien kokeilujen kautta on yritetty ratkoa innovaatiotoiminnan ytimessä yritysten ja muiden organisaatioiden kasvu- ja kehityshaasteita.
Korkeakoulut ovat tulkinneet tämän hetkisen tilanteen niin, että on jälleen hyvä aika skaalata tekemistä ja ottaa seuraava kasvuhyppy digitaalisuuden, osaamisyhdistelmien, kansainvälisyyden ja pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin osalta.

MINT-hankkeessa toimenpiteet keskittyvät kuntien, yritysten ja niiden yhteisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseenja sitä kautta kunnissa toimivien pk-yritysten innovaatio-osaamisen kasvattamiseen. Innovaatiohaasteiden ratkaiseminen tapahtuu kokeilumenetelmien avulla, jotka ovat tyypillisesti lyhytkestoisia yrityksen, kunnan, asiakkaiden, kuntalaisten tai korkeakoulujen muodostamissa kokeiluympäristöissä.Last updated on 2021-10-02 at 13:30