Other project

RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/09/2019

End date: 31/12/2021


Funder

Other Finnish


Abstract

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Robotiikan hyödyntämisosaamisen kehittämiseksi hankkeessa muodostetaan yritysten ja oppilaitosten yhteinen alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto sekä näihin keskittyvä monialainen testaus-, kehittämisja innovaatioympäristö. Hankkeen matchmaking-toiminnalla edistetään eri yhteiskunnallisista ja kulttuurisista taustoista tulevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Markkinoinnin ja viestinnän avulla luodaan positiivista mielikuvaa miesvaltaisen teollisuusalan robotiikasta ja naisvaltaisen taloushallintoalan ohjelmistorobotiikasta sekä miehille että naisille.LUT Focus Areas

Last updated on 2021-04-11 at 13:43