Other project

TyöMAA

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/04/2019

End date: 31/01/2022


Funder

Other Finnish


Abstract

TyöMAA -hankkeen tavoitteena on, että entistä useampi Etelä-Karjalan lukiolainen opiskelee lukiossa pitkän
matematiikan. Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien tietämystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.

Tukemalla matematiikan opiskelua voidaan nykyistä paremmin turvata ylioppilaiden pääsy korkeakouluopintoihin suoraan lukio-opintojen jälkeen. Motivoimalla tyttöjä pitkän matematiikan opintoihin laajennetaan matemaattisten jatkoopintoalojen rekrytointipohjaa ja voidaan pienentää miesvaltaisten alojen segregaatiota. Matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla voi puolestaan lisätä miesten mielenkiintoa kyseisiä aloja kohtaan ja vähentää näin segregaatiota myös naisvaltaisilla aloilla.LUT Focus Areas

Last updated on 2021-10-02 at 13:07