Research project

New packaging solutions for people, planet and business
Uudet pakkausratkaisut ihmisen, planeetan ja liiketoiminnan hyväksi
(PACKAGE-HEROES)


Project Details

Start date: 01/11/2018

End date: 30/06/2022


Funder

Academy of Finland


Abstract
Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi (PACKAGE HEROES)

Vuosittain Euroopassa syntyy yli 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta noin 60 prosenttia on pakkauksia. Siitä jopa 95 prosenttia hävitetään lyhyen käytön jälkeen. Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa etsitään innovatiivisia ja kestäviä pakkauspalveluratkaisuja. Ne kohdistuvat kahteen globaaliin haasteeseen: muovipakkauksista syntyvään jätteeseen sekä elintarvikkeiden kuljetuksen aikaiseen pilaantumiseen.
Pakkaushaasteiden ratkaiseminen avaa merkittäviä mahdollisuuksia Suomelle. Uusien ratkaisujen täytyy olla hyviä paitsi planeetalle myös ihmiselle ja yrityksille. Tarvitsemme globaalisti uusia keinoja pakata tehokkaasti ja viisaasti niin, että käytämme pakkaamisessa uusia materiaaleja ja vältämme turhaa pakkaamista.
Uudet biopohjaiset materiaalit, kierrätysmateriaalit ja niiden kokonaiskestävyyden osoittaminen ovat kehitystyön keskiössä. Tutkimustyössä huomioidaan Euroopan muovistrategia ja tuore kansallinen muovitiekartta. Muutos edellyttää tulevaisuuden kestävien raaka-aineratkaisujen tutkimusta ja kehitystä, ratkaisujen kaupallistamista sekä sosiaalista hyväksyttävyyttä ja sääntelyn kehittämistä.
Hankekonsortion muodostavat LUT-yliopiston lisäksi hanketta koordinoiva VTT, Luonnonvarakeskus ja Åbo Akademi. Kumppanit tekevät mielellään yhteistyötä aiheesta kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa.
Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen konsortiolle kahdessa jaksossa: budjetti kolmelle ensimmäiselle vuodelle noin 3,9 milj. euroa ja evaluoinnin jälkeen kahdelle jatkovuodelle noin 2 milj. euroa. Hanketta tukevat useat elintarvikkeiden pakkausarvoketjun yritykset ja järjestöt sekä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen edustajat.
LBM Mikkelin työpaketissa tutkitaan yritysekosysteemien synnyttämistä kestävien ruokapakkausratkaisujen ympärille erityisesti kolmen tutkimuskysymyksen kautta: kuinka yrittäjien ja yritysjohtajien luottamus liiketoimintamahdollisuuteen syntyy, minkälaiset ulkoiset ja sisäiset insentiivit ohjaavat ekosysteemiyhteistyötä ja kuinka innovaatioita voidaan kaupallistaa ekosysteemikontekstissa.
Hankkeen toteuttamisaika on 1.11.2018-31.12.2023Last updated on 2021-02-12 at 13:32