Research project

Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/08/2018

End date: 31/07/2021


Funder

Other Finnish


AbstractHankkeen tavoitteena on kehittää
kiertotalouspohjaisia menetelmiä ja materiaaleja jätteidenkäsittely- ja
teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn. Tarkoituksena on vähentää laimeiden hulevesien
johtamista jätevedenpuhdistamoille ja näin pienentää puhdistamoiden tarpeetonta
kuormitusta ja ohijuoksutusten tarvetta varsinkin rankka­sateiden aikana.
Tutkittavia materiaaleja ovat erilaiset teollisuuden jätejakeet, kuten voimalatuhkat
sekä käsitelty puhdistamoliete.Hankkeen päärahoittaja on
Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR). Osarahoittajat ovat Mikkelin
yliopistokeskus, Mikkelin kaupunki, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Metsäsairila
Oy, Jätekukko Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj.


Last updated on 2020-17-06 at 12:42