Research project

Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) (Me3DI)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/09/2018

End date: 31/12/2020


Funder

Other Finnish


Abstract
Teollisuuden 3D-tulostus-hankkeessa (eng. Metal 3D Innovations, Me3DI) on tavoitteena muodostaa Etelä-Karjalan teollisuuden metallien 3D-tulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) käyttöä. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Keskittymä kokoaan yhteen maakunnan teollisen valmistuksen ja suunnittelun osaamisen hyödyntäen Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen resursseja.

Hankkeessa selvitetään aluksi yritysten koulutustarpeet lisäävän valmistuksen ja 3D-tulostuksen osalta. Koulutuksen avulla voidaan ideointiprosessista poistaa perinteisiä valmistusteknisiä rajoitteita. Suunnittelutoimistoille koulutuksen hyöty näkyy geometristen rajoitusten tunnistamisessa ja lujuusteknisten kysymysten tuntemisessa. Yritykset ideoivat omaan toimintaansa liittyviä kehityskohteita, jotka voitaisiin toteuttaa metallien lisäävällä valmistuksella. Näiden case-tapausten käsittelyllä avataan menetelmän mahdollisuudet ja rajoittavat tekijät. Case-kohteiden tulokset ovat myös mukana, kun aletaan kehittää koko tuotantoketjua. Tässä käydään läpi alustavaa ideointia, yksityiskohtaisempaa suunnittelua, optimointia ja lopullista valmistusta sekä lopuksi tuotteen toimivuuden testausta.

Me3DI-hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset eri toimijoista koostuvalle ekosysteemille. Toimijoina tässä olisi suunnitteluosaajat, laitetoimittajat, materiaalitoimittajat, konepajat, kunnossapito, prosessitoimittajat, loppukäyttäjät ja tutkimuslaitokset. Projektin tuloksena yritykset tunnistavat lisäävän valmistuksen edut ja osaavat arvioida menetelmänsoveltuvuutta omassa toiminnassaan. Lisäksi lisäävän valmistuksen toimitusketju tulee tutuksi ja mahdollisuudet tuoteideoiden realisointiin helpottuvat.

 

Aim of Metal 3D Innovations-project (Me3DI) is to form industrial knowhow cluster of metallic 3D printing to South Karelia. This cluster will enhance utilization of additive manufacturing (3D printing) of metallic materials. This project is funded by European Regional Development Fund. Cluster for metallic 3D printing gathers regional knowhow in industrial manufacturing and design and utilizes resources of academic research and education at Lappeenranta University of Technology (LUT).

First action in project is to identify needs of companies for industrial training in additive manufacturing and 3D printing. This enables companies to remove limits of conventional manufacturing from their ideation process, recognize geometrical limitations and understanding of mechanical properties requirements of applications.  Companies will generate ideas of such cases, which could utilize additive manufacturing and 3D printing of metallic materials. These case studies will reveal concretely potential and limits of 3D printing. Results of case studies are also considered, when production chain for 3D printing is created. This phase will contain ideation, planning and design, optimization, final manufacturing and testing of functionality of final product.

Me3DI-project will create prerequisites for ecosystem, which consists of different kind of actors. These actors can be for example designers, equipment suppliers, material suppliers, machine workshops, process suppliers, end users and research institutes. As a result of this project, companies will understand benefits of additive manufacturing and 3D printing, and they can evaluate how this technology can be applied to their business. Additionally, supply chain in additive manufacturing and 3D printing becomes clear and possibilities for realization of product ideas are more straightforward.


Last updated on 2021-29-03 at 10:42