Research project

HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan (HevosWatti)

14715


Project Details

Start date: 01/11/2017

End date: 31/10/2018


Funder

Other Finnish


Abstract

HevosWatti - Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan -hankkeen tavoitteena on saada tietoa hevosenlannan toimivuudesta rinnakkaispolton raaka-ainevirtana elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantaen. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa lannan logistiikkahuollon toimivuudesta ja mahdollisista varastointimahdollisuuksista yritysten liiketoiminnan edistämiseksi.


Hankkeen konkreettiset toimenpiteet

1. Demonstraatiopolttokokeet pienenmittakaavan kattilassa

2. Hevosenlannan logistiikka- ja potentiaalitarkastelut 

3. Demonstraatiopolttokokeet aluelämpölaitoksella

4. Tulosten raportointi ja tulosten jalkauttaminen elinkeinoelämälle


Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa hevosenlannan toimivuudesta rinnakkaispolton raaka-ainevirtana. Lisäksi saadaan käytännön kokeilujen kautta uutta tietoa logistiikan toimivuudesta. Hankkeen tulokset parantavat hevos- ja kuljetusyrittäjien ja energiantuotantolaitosten toimintaedellytyksiä ja lisäävät alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tulokset ovat monistettavissa ja käytettävissä alueellisesti ja kansallisesti. Niitä voivat hyödyntää myös kansainvälisille markkinoille suuntaavat yritykset. 


Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Metsä, ympäristö ja energia -painoalan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Bioenergian laboratorion kanssa. Hankkeen toteutusaika 1.11.2017 - 30.10.2018. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto (AIKO-rahoitus) ja Suur-Savon Energiasäätiö.


Keywords

Hevosenlanta, demonstraatio, Etelä-Savo, elinkeinoelämäLast updated on 2021-10-02 at 13:10