Research project

Yliopisto yrittäjyyden kasvattajana ja alustana - Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusryhmän apurahahakemus


Project Details

Start date: 01/01/2018

End date: 31/12/2020


Funder

Other Finnish


Abstract


Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa yliopistojen monipuolisesta roolista alueellisten yrittäjyysekosysteemien muodostumisessa ja kehittymisessä. Tutkimus selvittää, mitkä erityiset tekijät vaikuttavat lisäarvoa tuottavien yrittäjyystoimintojen syntymiseen ja vahvistumiseen alueellisissa yrittäjyysekosysteemeissä. Keywords

Entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem, universityLast updated on 2021-28-09 at 15:25