Education project

Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma (Itä-Savu)

14715

14715

14715


Project Details

Start date: 01/01/2016

End date: 30/06/2018

Website: http://www.lut.fi/ita-savu


Funder

Other Finnish


Abstract


Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkällä täydennyskoulutusohjelmalla haetaan ratkaisua teknologiayritysten energia- ja ympäristötekniikan osaamisvajeeseen ja koulutuksellisilla keinoilla pyritään kehittämään niiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Samalla parannetaan myös yritysten työntekijöidentyöhyvinvointia ja työssäjaksamista mielekkäissä työtehtävissä toimimisen kautta.

Itä-Savu –ohjelma on muutaman vuoden työkokemuksen omaaville insinööreille tai AMK-insinööreille tarkoitettu Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma, jonka laajuus on noin 100 opintopistettä. Ohjelman kohdealue on Etelä-Savo ja Pohjois-Savon. Ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja sen kesto on n. 2,5 vuotta. Ohjelman opetukset järjestetään perjantaisin klo 15.00 – 19.00 ja lauantaisin klo 9.00 – 16.00. Opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehtona on joko energia- tai ympäristötekniikka. Ohjelman aikana järjestettäviin luento-opetuksiin osallistuvat kaikki ohjelman opiskelijat. Eriytyminen energia- ja ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehtoihin tulee tapahtumaan eri kursseihin liittyvien harjoitus- ja seminaaritöiden kautta. Ryhmillä on erilaiset harjoitus- ja seminaarityöt. Lisäksi eriytymistä tapahtuu ohjelman jälkeen tehtävässä diplomityössä. Ohjelman luentopaikkakuntina tulevat vuorottelemaan Savonlinna, Varkaus ja Mikkeli. Joitakin luentojaksoja ja laboratoriotöitä tullaan toteuttamaan myös Lappeenrannassa. Osa luento-opetuksesta tullaan toteuttamaan etäopetuksena. Tavoitteena on toteuttaa 6 kurssia siten, että osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena ja osa luento-opetuksena. Ohjelman aikana kehitetään pitkien täydennyskoulutusohjelmien etäopetusmenetelmä. Mikäli opiskelija haluaa ohjelman jälkeen jatkaa opintojaan, niin kaikki ohjelmassa suoritetut opinnot ovat täysimääräisesti hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavassa alan tutkinnoissa.


The continuing education programme aims to respond to the lack of know-how in energy and environmental technology fields, and to develop the productivity and competitiveness of these branches. Simultaneously, the employees’ well-being and managing their work will be enhanced through meaningful work tasks. The Itä-Savu programme is focused to engineers with bachelor or master degrees who have a couple of years work experience. It is a long continuous education programme, that consists of studies worth about 100 ECTS credits. The programme will be carried out in South and North Savo. The students will participate in the programme alongside their work during 2,5 years time. The classes will be on Fridays at 15:00 – 19:00 o’clock, and on Saturdays at 9:00 – 16:00 o’clock.

In the beginning of the programme, all students will participate in the generic studies, but later the students may select if they want to orientate into energy technology or environmental technology substance. The lectures will be held by turns in Savonlinna, Varkaus and Mikkeli. Some laboratory courses will also be arranged in Lappeenranta. The lectures in 6 different courses include both virtual and classroom lectures. In case that the student wants to continue his/her studies after the programme, all studies completed in the programme can be fully utilized in the Lappeenranta University of Technology qualifications.Keywords

energy, environment technology, education, continuing educationLast updated on 2018-25-09 at 16:36