Research project

ORIENT - Hoivarobottien käyttö hyvinvointipalveluissa: Uudet mallit vaikuttavaan perehdytykseen, Use of care robots in welfare services: New models for effective orientation (ORIENT)

14715


Project Details

Start date: 01/04/2018

End date: 31/03/2020


Funder

Academy of Finland


Abstract

Kiinnostus ja tarve hoivarobottien käyttöön esimerkiksi osana vanhuspalveluita on
lisääntymässä, mutta kyse on vielä ensiaskelista. Tilanne myös vaihtelee maiden
välillä. Robotteja on kehitetty toimimaan eri tehtävissä ja ympäristöissä,
kuten kuntoutuksessa sekä itsenäisen suoriutumisen tukena, esimerkiksi apuna
liikkumisessa, kognitiivisissa toiminnoissa ja sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa. 

ORIENT-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uusia menetelmiä ja malleja hoivarobotiikkaan
perehdyttämiseen. Kyse ei ole vain konkreettisesta laitteiden käyttöön
perehdyttämisestä, vaan laajemmasta ilmiöstä liittyen esimerkiksi yleiseen
hyväksyttävyyteen ja tiedon tarpeisiin. Asiakkaiden – ikäihmisten ja heidän
läheistensä – tarpeet otetaan erityisesti huomioon hankkeessa. Suhtautuminen
hoivarobotteihin on varsin vaihtelevaa, ja hyväksyttävyydessä on monia huomioon
otettavia näkökulmia. ORIENTissa tarkastellaan sitä, miten robotit tulisi ottaa
käyttöön hoivassa; mitä tulisi ottaa huomioon, kun niiden käyttöä
suunnitellaan; millaista apua, tukea ja tietoa eri tahot (asiakkaat, läheiset,
hoivan ammattilaiset, hoiva-alan organisaatiot ja muut sidosryhmät yhteiskunnallisella
tasolla) tarvitsevat ja millä tavoin näihin tarpeisiin voidaan vastata.

ORIENTissa luodaan näin ollen tietoa ja toimintatapoja hoivarobottien käyttöönottoon ja
käyttöön ja tätä kautta robottien tarjoamien uusien mahdollisuuksien
hyödyntämiseen. Hanke yhdistää monitieteisen osaamisen kolmesta maasta ja
yliopistosta. Mukana ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto koordinaattorina
sekä Mälardalenin yliopisto Ruotsista ja Paderbornin yliopisto Saksasta.
Kaksivuotinen hanke alkoi 1.4.2018. Se on osa kansainvälistä JPI MYBL (”More
Years, Better Lives”) -ohjelmaa, jossa Suomen osuuden rahoittaa Suomen
Akatemia. 

Lisätietoja:

Helinä Melkas, professori, helina.melkas(at)lut.fi, +358
40 588 1400

Satu Pekkarinen, erikoistutkija,
satu.pekkarinen(at)lut.fi, +358 40 568 9248Last updated on 2018-24-10 at 08:31