Research project

Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudellisetkoulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat


Project Details

Start date: 01/01/2018

End date: 30/06/2021


Funder

Academy of FinlandLast updated on 2020-07-12 at 12:20