Research project

Future energy storage solutions in marine installations (FESSMI) (FESSMI)

14715

14715


Project Details

Start date: 01/11/2015

End date: 31/10/2017


Funder

Tekes


Abstract

FESSMI – Tulevaisuuden energiavarastoratkaisuja meriteollisuuden
sähköjärjestelmiin (Future energy storage solutions in marine
installations) – on yksi INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman
hankkeista, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin rakennerahastosta
(EAKR).

Tämä tutkimushanke tutkii ja kehittää laivoihin uusia
energiatehokkaita käyttövoimaratkaisuja hyödyntäen hybriditeknologiaa ja
energiavarastoja. Lisäksi hanke tutkii myös tarvittavaa
satamainfrastruktuuria, joka mahdollistaa aluksen integroinnin maalla
olevaan sähköverkkoon ja uusiutuviin energialähteisiin. Tällaisen
järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää myös järjestelmän
tiedonhallinnan ja seurannan ulottamista sekä satamiin että aluksiin,
mikä on myös yksi tutkimuksen kohteista. Tutkimusmenetelminä ovat
mallintaminen ja simulointi, eri järjestelmävaihtoehtojen suorituskyvyn
analysointi eri käyttöolosuhteissa ja pienimuotoiset
laboratoriodemonstraatiot.

Tutkimus toteutetaan Lappeenrannan
teknillisen yliopiston (LUT) ja Vaasan yliopiston yhteistyönä.
Projektiin osallistuu rahoittajina yrityksiä, jotka tarjoavat projektiin
teknistä tukea ja osaamista.


FESSMI – Future energy storage solutions in marine installations –
is a project under Innovative Cities programme, which is funded by
European Regional Development Fund.

This research project
investigates and develops new energy efficient solutions for marine
vessels taking full advantage of hybrid technology and battery energy
storages. In addition, the project also investigates support
infrastructure, which allows vessel energy storage interaction with
on-shore grid and renewable resources. The optimal operation of such
interlinked energy system requires also system for information
management and monitoring both in harbour and on vessels, which is also
studied in this project. The research methods include system modelling
and simulation, performance analysis of different system alternatives in
various operation conditions and small-scale laboratory demonstrations.


The research is carried out jointly in Lappeenranta University of
Tehcnology (LUT) and University of Vaasa (UV). Companies are partly
financing the project, and are providing tehcnical support and
knowledge.
Last updated on 2019-13-02 at 13:39