Research project

Kilpailukykyä tietojohtamisella (KITI)


Project Details

Start date: 01/01/2018

End date: 31/12/2018

Website: https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116383


Funder

Other Finnish


Abstract

Nykytaloudessa tietoa pidetään tärkeimpänä tuotannontekijänä. Tiedon merkityksen kasvaessa on alettu puhumaan tietotaloudesta, jossa tärkein kestävän kilpailuedun lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja organisoitumaan ketterästi. Projektissamme tarkastellaan yritysten tuottavuutta tietojohtamisen käytänteiden näkökulmasta. Tutkimme niitä keinoja ja välineitä, joiden tavoitteena on vaikuttaa yrityksen tietoresursseista saatavaan hyötyyn. Tietojohtamisen käytänteet ulottuvat strategisen tason johtamisesta yksilöjohtamiseen, muodostaen kattavan valikoiman käytänteitä, joilla on havaittu olevan yhteys yritysten suorituskykyyn. Tietojohtaminen on alue jossa käytäntö kulkee teorian edellä, ja edelläkävijäyritykset kehittävät ja toteuttavat uusia toimintatapoja ennen tutkijoita. Näin ollen tietojohtamisen avulla suoristuskykyään parantamaan pystyvissä suomalaisyrityksissä toteutettavat käytänteet ovat myös tieteen kannalta kiinnostavia esimerkkejä. Tapaustutkimuksiin pohjautuen koostamme kuvauksen parhaista tietojohtamisen käytännöistä suomalaisissa yrityksissä, jonka jälkeen sovellamme tätä ymmärrystä kolmen suomalaisen heikosti tietojohtamista hyödyntävän yrityksen toimintatutkimukselliseen kehittämiseen. Tämä synnyttää uutta ymmärrystä valmiuksista, vaatimuksista ja haasteista jotka tulisi ottaa huomioon yrityksen tuottavuutta parantavaa tietojohtamista käyttöönotettaessa.


Keywords

Knowledge management, knowledge management practices, best practices, multiple case study, action researchLast updated on 2018-12-04 at 08:30