Research project

Työn imu tietotyön murroksessa


Project Details

Start date: 01/01/2018

End date: 31/10/2018


Funder

Other Finnish


Abstract

Vaativaa asiantuntijatyötä voidaan tehdä digitaalisten innovaatioiden avulla ilman perinteistä esimiestä ja kuukausipalkkaa, ajasta ja paikasta riippumatta, tiimeissä tai täysin itsenäisesti. Tietotyön markkinat voivat olla työtä välittävien digitaalisten alustojen ansiosta globaalit ja tietotyöläisten on mahdollista myydä työtään projekti tai jopa tehtävä kerrallaan. Tietotyöläisten omat arvot voivat vaikuttaa siihen, mihin organisaatioon, tiimiin tai verkostoon omaa osaamista ollaan valmiita tarjoamaan. Tämä työn murros voi muuttaa myös sitä, miten tietotyöläiset sitoutuvat työhönsä ja miten uuden työn kontekstissa kehittyy työn imua, joka on positiivinen työssä suoriutumista kuvaava käsite. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää malli työn imun syntymekanismeista sekä sen tukemisesta ja johtamisesta uuden työn epätyypillisissä työsuhteissa. Hankkeessa kerätään määrällistä (kyselytutkimukset) ja laadullista (haastattelut, havainnointi) aineistoa edelläkävijäyritysten digitaalisilla alustoilla epätyypillisissä työsuhteissa olevilta asiantuntijoilta sekä perinteisessä palkkatyössä työskentelevältä vertailuryhmältä. Kohdeyritykset hyötyvät tuloksista osana omaa kehittämistyötään. Hankkeen tulokset valmistuvat asteittain ja niitä on suunniteltu hyödynnettävän jatkohankkeessa, jossa rakennetaan malleja, mittareita ja kehittämispolkuja toimintamallejaan uudistaville suomalaisille organisaatioille.


Keywords

work engagement, atypical work, knowledge work, digitalizationLast updated on 2018-10-07 at 07:30