D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)

Parhaita käytäntöjä Norjasta: ”öljyteollinen internet”


Publication Details
Authors: Ylä-Kujala Antti, Kinnunen Sini-Kaisu, Marttonen-Arola Salla, Kärri Timo, Liyanage Jayantha Prasanna
Editors of book: Martinsuo, Miia; Kärri, Timo
Edition name or number: 1. painos
Publishing place: Helsinki
Publication year: 2017
Language: Finnish
Title of parent publication: Teollinen internet - uudistaa palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa
Start page: 1
End page: 238
Number of pages: 238
ISBN: 978-952-68687-0-7
eISBN: 978-952-68687-1-4
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Not an Open Access publication

Abstract

Öljyn- ja kaasuntuotannon menestystarina sai alkusysäyksensä Norjassa, kun maan ensimmäinen
esiintymä paikannettiin Pohjanmereltä vuonna 1969. Vaikka kokonaisvarannoista on kuluneiden
neljän vuosikymmenen aikana hyödynnetty vasta noin puolet, vaikea tavoitettavuus leimaa jäljellä
olevia esiintymiä. Pelko kilpailukyvyn alenemisesta onkin ajanut norjalaiset ottamaan ns. kolmannen
suorituskykyloikan, joka parantaa alan kustannustehokkuutta ja kehittää esiintymien hyödyntämisen
hyötysuhdetta. Vuosista 2003–2004 alkaen mantereella ja merellä sijaitsevia tuotantotoimintoja
on alettu määrätietoisesti integroida yli organisaatiorajojen kehittyneen tieto- ja viestintäteknologian
avustuksella.

Kehityksen polttopisteessä on ollut eri toimijoiden yhteinen tietoverkko SOIL (Secure Oil Information
Link), jonka puitteissa arkaluontoista dataa on voitu välittää yrityksestä toiseen niin mantereella
kuin merelläkin. Meren pohjaan lasketut valokuitukaapelit sekä niitä täydentävä radio- ja
satelliittiliikenne takaavat riittävän tiedonsiirtokapasiteetin. SOIL:ää suunniteltaessa on kiinnitetty
erityishuomiota myös luotettavuus-, toimintavarmuus- ja tietoturvakysymyksiin. Älykkäät ja edistyneet
teknologiat datan keräyksessä (mm. sensorit ja toimilaitteet) sekä hyödyntämisessä (mm. visualisointi-
ja simulaatiotekniikat) mahdollistavat tehokkaan päätöksenteon, joka tapahtuu mantereella
sijaitsevissa tukikeskuksissa.

Sähköiseen aikakauteen siirtyminen tulee joidenkin arvioiden mukaan tuomaan norjalaiselle öljyteollisuudelle
30 prosentin operatiiviset kustannussäästöt sekä nostamaan esiintymien hyödyntämistehokkuutta
10 prosentilla. Rahamääräisesti puhutaan jopa 30 miljardin dollarin kokonaispotentiaalista.
Mitä me suomalaiset voisimme oppia tästä menestyksestä? Avainsanana on ainakin yhteistyö,
jota ilman öljyteollisuuden laajamittaista integraatiota ei olisi tapahtunut. Toisaalta SOIL:ään
rinnastettaville teknologisille ratkaisuille löytyy Suomestakin lukuisia sovelluskohteita, kuten biotalous
ja älyliikenne.


Last updated on 2018-19-10 at 07:55