Other

Ydinjätehuollon vastuumäärälaskelmien evaluointi / ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto


Publication Details
Authors: Kyrki-Rajamäki Riitta, Vihavainen Juhani
Publisher: Kauppa- ja teollisuusministeriö
Publication year: 2003
Language: Finnish
Series: Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä
ISBN: 951-739-745-3
ISSN: 1456-9981
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Not an Open Access publication

Abstract
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydintekniikan laboratorio on arvioinut tässä hankkeessa ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston kustannusarvioiden sisältöä ja suuruusluokan oikeellisuutta. Arvioinnin kohteena ovat olleet ne kustannusarviot eli jätehuoltokaaviot, jotka Suomen ydinjätehuoltovelvolliset voimayhtiöt toimittavat vuosittain kauppa- ja teollisuusministeriölle taloudellista varautumista koskevien päätösten pohjaksi. Vastuumäärälaskelmien osa-alueet ovat seuraavat: ydinvoimalaitoksen valvottuun säilytykseen saattaminen, valvottu säilytys, aktivoituneiden laitososien purku, kontaminoituneiden osien purku sekä muu tarvittava purkutyö. Arvioitavana ovat olleet jätehuoltovelvollisten esittämät, varautumisen pohjana käytettävät vastuumääräarviot ja niiden kattavuus, kustannusarvioiden oikeellisuus ja arvioiden epävarmuuden arviointi. Lisäksi on pyritty selvittämään mahdollisia poikkeamia kansainvälisistä arvioista ja näiden poikkeamien syitä. Hankkeessa on käyty läpi käytettävissä oleva käytöstäpoiston suunnittelu- ja kustannusarviomateriaali. Hankkeessa on arvioitu kustannusarvioissa mainittujen teknisten työmenetelmien toiminta suhteessa niistä aiheutuviin kustannuksiin. Arvioinnin keskeiset tulokset: Laaditut käytöstäpoiston suunnitelmat näyttävät yleisesti toteuttamiskelpoisilta ja turvallisilta. Laadittuja ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston kustannusarvioita voidaan pitää suuruusluokiltaan oikeina, koska toteutustavat vaikuttavat realistisilta ja perustuvat nykytekniikkaan ja nykyiseen kustannustasoon; voimayhtiöiden suunnitelmat näyttävät melko vahvasti, että yksityiskohtaisella suunnittelulla voidaan päästä huomattaviinkin säästöihin. Kustannusarvioissa toivottavaa olisi jatkossa parempi läpinäkyvyys eli käytettyjen yksikkökustannusten alkuperä tulisi olla selvityksissä mukana, voimayhtiöiden kesken voisi olla parempaa koordinaatiota siitä, että jätehuoltokaavioissa kustannusjaottelun alakohdat olisivat mahdollisuuksien mukaan toisiaan vastaavia; suomalainen käytäntö vastaa tärkeimmiltä osin IAEA:n uusia suosituksia. Vuosittain tapahtuva indeksitietoihin perustuva päivitys ei yksin riitä pitämään suunnitelmia ajantasaisina, vaan Suomessa vaadittu perusteellisempi suunnitelmien päivitys viiden vuoden välein on edelleen tarpeen.

Last updated on 2017-22-03 at 15:50