D4 Published development or research report or study

Mekaanisen massan käyttäytyminen SAVEALL-suodattimen apumassana laboratoriokokeiden perusteella


Publication Details
Authors: Virkki-Hatakka Terhi, Karvonen Vesa, Parkkonen Virpi
Publisher: Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu, Kemiantekniikan osasto, julkaisu 108
Publication year: 1999
Language: Finnish
ISSN: 0785-5117
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Not an Open Access publication

Last updated on 2017-22-03 at 15:56