D4 Published development or research report or study

Verkottuneen innovaatiotoiminnan menestystekijät 2008-2009 - Raportti tutkimustuloksista


Publication Details
Authors: Ritala Paavo, Blomqvist Kirsimarja, Henttonen Kaisa, Hurmelinna-Laukkanen Pia, Jauhiainen Tiina, Kianto Aino, Panfilii Victoria, Saarenketo Sami, Sainio Liisa-Maija, Salojärvi Hanna
Publisher: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Technology Business Research Center
Publication year: 2009
Language: Finnish
Title of parent publication: TBRC Research Reports
Series: Research Reports/Technology Business Research Center
Issue number: 22
ISBN: 978-952-214-817-9
ISSN: 1795-6102
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Not an Open Access publication

Last updated on 2017-22-03 at 15:55