D4 Published development or research report or study

Riippuvuuden mittaamisesta transaktioanalyysissä


LUT Authors / Editors

Publication Details
Authors: Pitkänen Seppo, Salminen Risto
Publisher: Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos
Publication year: 1984
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tieteellisiä julkaisuja
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Not an Open Access publication

Abstract
Raportissa esitellään yleisimmin käytetyt transaktioanalyysin riippuvuustunnusluvut ja tarkastellaan niiden taustaolettamuksia ja käyttäytymistä. Toiseksi raportissa ehdotetaan kahta uutta riippuvuustunnuslukua. Kolmanneksi raportissa todistetaan vääräksi eräs transaktioanalyysissä käytettävä laskenta-algoritmi, sekä esitetään ja todistetaan oikeaksi eräs vaihtoehtoinen algoritmi. Lopuksi esitellään tietokoneohjelma, jossa viimemainittua algoritmia on käytetty.

Last updated on 2017-27-03 at 11:36