D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)

Vertaisopetuksen ja yhteisten demolaitteistojen hyödyntäminen automaatiotekniikan
opintojaksoilla


Open Access publication

Publication Details
Authors: Ahonen Tero
Editors of book: Öystilä Satu, Laine Pirkko
Publication year: 2013
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: LUT Scientific and Expertise Publications : Raportit ja selvitykset - Reports
Title of parent publication: Oppiva opettaja 12 : Yliopistopedagogisen koulutuksen 2012 - 2013 opetuksen kehittämishankkeet 2013
ISBN: 978-952-265-519-6
ISSN: 2243-3384
eISSN: 2243-3384
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Open Access publication

Abstract
Tässä työssä on mietitty vertaisopetuksen sekä yhteisen demolaitteiston hyödyntämistä eri vuosikurssilaisille tarkoitetuilla automaatiotekniikan opintojaksoilla. Työssä on rajauduttu opintojaksoihin, joissa olen pitänyt harjoitukset viimeisien lukuvuosien aikana. Työssä on ehdotettu harjoitustyöaiheita, jotka hyödyntävät yhteistä demolaitteistoa, ja tuotu esille myös mahdollisuuksia ja käytännön haasteita kehittämishankkeen toteuttamiseen liittyen.

Last updated on 2017-08-06 at 16:46