A4 Conference proceedings

Yrityskaupan unohdettu osapuoli


Open Access publication

Publication Details
Authors: Forsten-Astikainen Riitta, Heilmann Pia
Publication year: 2015
Language: Finnish
Title of parent publication: Työelämän tutkimuspäivät 2015
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Open Access publication

Abstract
Liiketoiminnan kehittymisen ja yritysten kasvun yksi instrumentti on yrityskauppa. Se on elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeä strateginen työväline, joka mahdollistaa epäorgaanisen kasvun eli kasvun yritysjärjestelyillä. Kasvun tavoitteena on yleensä halu saavuttaa suuremmat liiketoiminnan resurssit tai vallata kilpailijan hallitsema markkinaosuus, asiakassuhteet tai jakelutie. Yrityskaupan taustalla on siis yleensä taloudellinen peruste, mutta sen saavuttamiseksi uuden, kaupan pohjalta muodostetun yrityksen tulee pystyä toimimaan integroituneesti ja löytää yhdistymisen edut niin, että kauppa voidaan arvioida kannattavaksi. Organisaatioiden yhdistymisvaiheen läpivieminen on yksi ratkaisevista tekijöistä siinä, toteutuvatko yrityskaupalle asetetut tavoitteet (Olie, 1994; Marks, 1997). Strategia, resurssit ja yrityskaupan motiivit vaikuttavat oleellisesti onnistuneeseen yrityskaupan haltuunottoon ja integraatioon. Kasvuyritysten yrityskaupoilla on neljä keskeistä motivaatiotekijää: 1) yritysten välisten synergiaetujen hyödyntäminen, 2) uusien myynti- ja markkinointikanavien saavuttaminen, 3) uusien asiakkuuksien hankkiminen sekä 4) tuote- tai palveluvalikoiman laajentaminen (Tall, 2014). Näistä tekijöistä ensimmäiseen eli yritysten välisten synergiaetujen hyödyntämiseen liittyy eniten riskitekijöitä, koska taustalla vaikuttaa molempien yritysten henkilöstö, yksittäiset työntekijät, heidän osaamisensa ja motivaationsa sekä muutoksensietokyky. Riskiarvioinnissa painopiste on ostettavassa yrityksessä, koska siinä muutokset heijastuvat eniten. Suomessa yrityskauppoihin liittyviä ilmiöitä on tutkittu suhteellisen vähän. Pääsääntöisesti tutkimus on keskittynyt itse yrityskauppaprosessiin tai joihinkin siihen liittyviin vaiheisiin kuten yrityksen taloudellisen arvon määrityksiin ja painopisteenä on ollut pitkälti ostajan näkökulma. Sen sijaan vähälle huomiolle on jäänyt ostetun yrityksen henkilöstön kokemukset, tunnelmat ja käyttäytymismallit uuden omistajan ottaessa ohjat käsiinsä. Integroitavan organisaation osaamisen ja oppimisen arviointi, säilyttäminen, vahvistaminen ja kasvattaminen, vallitsevat kriittiset menestystekijät sekä yrityskulttuurin integraation vaikutukset työyhteisön motivaatioon ovat merkityksellisiä tekijöitä yrityskaupan onnistumista arvioitaessa. Todellisuus on kuitenkin se, että ostetun yrityksen henkilöstö on usein yrityskaupan unohdettu osapuoli. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys liittyy organisaatiokulttuuriin, yksilö- että organisaatiotason osaamiseen sekä holistisen osaamiskäsityksen näkökulmaan. Tutkimus pyrkii löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) miten ostetun yrityksen henkilöstö määrittelee oman osaamisensa suhteessa uuteen, integroitumassa olevaan yrityskulttuuriin, 2) millainen on osaamisen ja tiedon kulun suhde integraatioprosessissa?

Last updated on 2017-27-03 at 11:34