A4 Conference proceedings

Yrittäjyyskasvatuksen maakunnalliset strategiat eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä


Publication Details
Authors: Hämäläinen Minna, Ruskovaara Elena, Pihkala Timo
Publication year: 2016
Language: Finnish
Title of parent publication: Yrittäjyyskasvatuspäivät 2016 Conference Proceedings
ISBN: 978-951-39-6907-3
ISSN: 1799-3040
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Not an Open Access publication

Abstract

Yrittäjyyskasvatuksen kentällä Suomi on eturintamassa sekä omaleimainen suunnitelmallisuuden näkökulmasta katsottuna: Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka on kytkenyt yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistämisen osaksi kaikkien koulutustasojen tavoitteita, ja toimintaa ohjaavia asiakirjoja on lukuisia. Yrittäjyyskasvatus on ollut osa perusasteen opetussuunnitelman perusteita vuodesta 1994 alkaen. Syksystä 2016 alkaen voimaan tulevissa opetussuunnitelmissa yrittäjyys ja työelämätaidot ovat yksi laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista. Tämän lisäksi valtakunnallisissa Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa määritellään yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita suomalaisessa opetuksessa ja koko 2000-luvun Opetus- ja kulttuuriministeriössä on toiminut yrittäjyyden ohjausryhmä.

Alueellisia yrittäjyyskasvatuksen strategioita on tehty Suomessa yhteensä 8. Maakunnallisia strategioita on tehty Keski-Suomeen, Etelä-Savoon, Satakuntaan, Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia kattaa alueellisesti Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Lisäksi Helsinki ja Jyväskylä ovat tehneet omat kaupunkikohtaiset strategiat.

Strategioissa yrittäjyyskasvatuksen toteutumiselle on asetettu erilaisia alueellisia tavoitteita. Ne vaihtelevat konkreettisista opetukseen liittyvistä tavoitteista koko maakunnan kehittymisen tavoitteiksi. Joissakin strategioissa tavoitteet on määritelty aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, kun taas osassa on keskitytty toisen ja kolmannen asteen toimenpiteisiin. Vastaavalla tavalla osa strategioista asettaa tavoitteet yleisellä tasolla opetukselle, kun taas joissakin tavoitteita on määritelty niin opettajille, oppijoille kuin koko oppilaitoksellekin.

Artikkelissamme esittelemme maakunnallisten strategioiden merkittävät eroavaisuudet ja yhtäläisyydet sisällönanalyysin avulla. Lisäksi nostamme esiin Yrittäjyyskasvatuksen mittariston™ aineistojen pohjalta maakuntakohtaisia eroavaisuuksia yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa mm. suhteessa oppilaitosten tekemään yritystyöyhteistyöhön sekä yrittäjyyden näkymisestä opetussisällöissä.


Last updated on 2018-19-10 at 08:49

Share link