G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis

Lastuamisen sumea säätö rouhintasorvauksessa


LUT Authors / Editors

Publication Details
Publication year: 2008
Language: English
JUFO-Level of this publication:

Abstract
Sorvauksen automatisoimiseksi tulee kyetä huolehtimaan miehittämättömän tuotannonturvallisuudesta. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa turvallisuus varmistetaan valitsemallalastuamisarvot alueelta, jossa lastuamiskokeiden perusteella ei ole havaittu lastuamisenongelmatilanteita, mutta tällä alueella lastuvirta voi olla pienempi. Mikäli lastuamisenongelmatilanteidenpoistovoidaanautomatisoida,voidaankäyttäätehokkaimpiamahdollisia syötön ja lastuamisnopeuden arvoja miehittämättömässä tuotannossa jareagoida lastuamisarvojen muutoksin, mikäli ongelmia esiintyy työstön aikana. Tämävaatii asiantuntijajärjestelmää, joka valvoo työstöä ja kykenee säätämään työstöprosessiahavaitsemiensa ongelmien poistamiseksi.

Tässä työssä kehitetään päättelyjärjestelmä, joka ehdottaa uusia lastuamisarvoja, poistaensorvauksessa esiintyviä ongelmallisia tilanteita ja maksimoiden tehokapasiteetin käytönongelmattoman alueen rajoissa. Päättelyjärjestelmän toiminta perustuu työstöstä mitattujenakustisen emission, kiihtyvyysarvojen ja äänen näytteiden perusteella muodostettujen eriongelmatilanteiden esiintymismittareihin ja hyödyntää sumeaa logiikkaa. Mittareidentoiminta on muodostettu tämän työn ulkopuolella.

Last updated on 2017-22-03 at 15:17