B3 Unrefereed conference proceedings

Framework for modeling visual printed image quality from the paper perspective


Publication Details
Authors: Oittinen Pirkko, Halonen Raisa, Kokkonen Anna, Leisti Tuomas, Nyman Göte, Eerola Tuomas, Lensu Lasse, Kälviäinen Heikki, Ritala Risto, Pulla Johannes, Mettänen Marja
Publication year: 2008
Language: English
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Not an Open Access publication

Last updated on 2017-22-03 at 15:30

Share link