A3 Book section, chapters in research books

Yritysaktivismi - Kantaaottava ja kahtiajakava vastuullisuusviestintä


Open Access publication

Publication Details
Authors: Olkkonen Laura
Editors of book: Eräranta, Kirsi; Penttilä, Visa
Publishing place: Helsinki
Publication year: 2021
Language: Finnish
Related journal or series: Procomma Academic
Title of parent publication: Vastuullinen viestintä
Volume number: 8
ISBN: 978-952-69737-0-8
eISBN: 978-952-68576-9-5
ISSN: 2343-4090
JUFO level of this publication: 1
Permanent website address: http://hdl.handle.net/10138/330665
Open Access: Open Access publication

Abstract

Yritysaktivismilla tarkoitetaan yritysten ja yritysjohtajien kannanottoja sekä kampanjointia kiistanalaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin
liittyen. Kantaaottavana vastuullisuusviestinnän muotona yritysaktivismi
nostattaa sidosryhmissä tyypillisesti
kahtiajakautuneita reaktioita puolesta
ja vastaan. Tässä artikkelissa esitellään yritysaktivismia julkisena ja viestinnällisenä ilmiönä, summataan orastavaa
yritysaktivismin tutkimuskenttää sekä käsitellään yritysaktivismin riskejä ja
mahdollisuuksia. Artikkelissa peilataan
aktivismiviestintää myös suhteessa vastuullisuusviestinnän laajempaan
kenttään. Lopuksi nostetaan esiin viestinnän kannalta keskeisiä kysymyksiä,joita aktivismia harkitsevan organisaation on hyödyllistä pohtia.


Last updated on 2021-05-07 at 09:53

Share link