D4 Published development or research report or study

Robotit työvälineeksi hyvinvointipalveluissa: innovaatioiden sujuttamisen opas


Open Access publication

Publication Details
Authors: Hennala Lea, Parjanen Satu, Saurio Riika, Pekkarinen Satu, Laakso Hilkka, Melkas Helinä
Publishing place: Lahti
Publication year: 2021
Language: Finnish
Related journal or series: LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research reports
Volume number: 122
eISBN: 978-952-335-642-9
ISSN: 2243-3376
JUFO level of this publication:
Open Access: Open Access publication

Abstract

En oikeestaan muuta osaa
sanoa ku sen että pitäs ehkä pyrkiä verkostoitumaan laajemmin, siis sillee et
ei mennä ehkä sieltä mistä aita on matalin
”.

Tässä innovaatioiden sujuttamisoppaassa avataan teemoja
hyvinvointipalvelujen robotiikasta käytävään ajankohtaiseen keskusteluun.
Kirjassa käsitellään muun muassa eri tahojen ja tasojen verkostoitumista,
organisaatioiden ulkoista ja sisäistä välittäjätoimintaa, erilaisten osaamisten
yhdistämistä, uuden tiedon luomista ja jo syntyneen tiedon jakamista sekä
esitellään innovaatiotoimintaa edistäviä menetelmiä. Teemojen toivotaan
edistävän innovaatiotoimintaa, jossa ei tyydytä menemään sieltä, missä ”aita on
matalin”.

Teemojen käsittely perustuu LUT-yliopiston aineistoon, tuottamiimme tieteellisiin
artikkeleihin ja julkaisemattomaan materiaaliin sekä pitkään
kokemukseemme erilaisista käyttäjälähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluiden
innovaatiohankkeista. Käyttäjien ja erilaisten muiden sidosryhmien ääni tuodaan
näkyväksi haastattelulainausten kautta.

Tämä innovaatiokirja on tehty osana ”Robotit
ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus” (ROSE) -tutkimushanketta
Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin Lahden
kampuksella. Aalto-yliopiston koordinoimaa ROSE-hanketta on
rahoittanut Strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen
Akatemian yhteydessä (päätösnumerot 292980 ja 314180). Kirja
on tehty osana LUT-yliopiston vetämää, innovaatioekosysteemiä koskevaa
työpakettia.Projects

Last updated on 2021-23-04 at 13:04

Share link