D4 Published development or research report or study

Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)


Open Access publication

Publication Details
Authors: Kalimo Harri, Alhola Katriina, Virolainen Veli Matti, Miettinen Mirella, Pesu Jarkko, Lehtinen Sanna, Nissinen Ari, Heinonen Tero, Suikkanen Johanna, Soukka Risto, Kivistö Timo, Kasurinen Heli, Jansson Max, Mateo Eleanor, Ünekbas Selçukhan
Publication year: 2021
Language: Finnish
ISBN: 978-952-383-097-4
ISSN: 2342-6799
JUFO-Level of this publication:
Permanent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-097-4
Open Access: Open Access publication

Abstract

HILMI-hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten lainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja tulisi kehittää, ja miten seurata ja mitata hankintojen toteutumista, jotta julkisten hankintojen hiili- ja ympäristöjalanjälkeä voitaisiin pienentää kustannustehokkaasti. Hanke toteutettiin kolmessa vaiheessa. Hankkeessa laadittiin ensinnäkin julkisten hankintojen tuoteryhmien luokittelu niiden ’ympäristövaikutuspotentiaalin’ perusteella. Näin tunnistettiin tuoteryhmät, joihin hankintojen ohjauskeinojen tulee ensisijaisesti keskittyä. Toiseksi, HILMI-hankkeessa selvitettiin, miten eri ohjauskeinoja olisi kehitettävä ympäristönäkökulmien huomioimiseksi julkisissa hankinnoissa. Tämä onnistuu parhaiten keskittymällä viiteen teemaan: 1) ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpien tuoteryhmien listan laatiminen ja ylläpito 2) näille tuoteryhmille räätälöityjen ohjauskeinoyhdistelmien kehittäminen 3) kestävien hankintojen tekemistä tukevien rakenteiden luominen 4) tiedolla tukemisen ja mittaamisen kehittäminen ja resursointi 5) kestävien hankintojen hankintastrategiat hankintayksiköille.HILMI-hankkeen kolmannen osa-alueen, mittaamisen ja raportoinnin, suhteen tutkimusryhmä esittää systemaattista hankinnan panosten (tarjouspyynnöt eli input), tulosten (voittanut tarjous eli output) ja vaikutusten (hankittujen tuotteiden aiheuttamat päästöt eli impact) ympäristönäkökulmien arviointia. Suomeen tulee tässä tarkoituksessa rakentaa vaiheittain kansallinen tietojärjestelmä, jossa hyödynnetään tekoälyä ympäristövaikutusten mittaamisessa.


Last updated on 2021-22-01 at 11:51