D4 Published development or research report or study

Muodollisen opetuksen ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttäminen korkeakouluopintoihin


Open Access publication

Publication Details
Authors: Peura Kirsi, Aaltonen Satu, Römer-Paakkanen Tarja, Lahikainen Katja, Asteljoki Sari, Vainio Sonja
Publishing place: Turku
Publication year: 2020
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, sarja E
Volume number: 3
eISBN: 978-952-249-600-3
eISSN: 2342-4796
JUFO-Level of this publication: 0
Permanent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-600-3
Open Access: Open Access publication

Abstract
Muodollisen opetuksen ulkopuolella tapahtuvan kokemuksellisen oppimisen rooli on tunnistettu tärkeäksi voimavaraksi yrittäjyyskasvatuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä UNIFI:n ja ARENE:n kanssa kannustanut korkeakouluja laajamittaisempaan muualla hankitun yrittäjyysosaamisen hyödyntämiseen osana korkeakouluopintoja. Muualla hankittu yrittäjyysosaaminen voidaan tuoda osaksi korkeakouluopintoja (aikaisemmin) hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT, ahotointi, hottaus) sekä opinnollistamisen kautta. Raportissa esitetyt havainnot yrittäjyysosaamisen ahotoinnista ja opinnollistamisesta perustuvat vuosina 2018–2019 kerättyyn tutkimusaineistoon, joka koostuu 56 opetushenkilökunnan edustajan ryhmä- ja yksilöhaastatteluista 24 korkeakoulussa.Raportin tavoitteena on ollut toimia esiselvityksenä tuottamalla tietoa ja toimimalla pohjana kehittämistyölle HOTIT OPIT -hankkeessa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on ollut koota, pilotoida, systematisoida ja mallintaa tapoja, joilla korkeakoulut voivat ahotoida ja opinnollistaa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysosaamista.

Last updated on 2020-07-12 at 14:31