D4 Published development or research report or study

HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö: Kokemuksia HyTeLab-toiminnasta 2018-2020 ja huomioita alueellisen toimintamallin jatkojalostamiseen 


Open Access publication

Publication Details
Authors: Rinkinen Satu, Hennala Lea, Melkas Helinä, Saurio Riika, Pekkarinen Satu, Laakso Hilkka
Publishing place: Lahti
Publication year: 2020
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research reports
Volume number: 114
eISBN: 978-952-335-567-5
ISSN: 2243-3376
JUFO-Level of this publication: 0
Permanent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-567-5
Open Access: Open Access publication

Abstract

HyTeLab-hanke (2018–2020) oli Päijät-Hämeen alueella toteutettu
EAKR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli
hyvinvointiteknologiaan liittyvän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen alueen
vetovoimaisuuden lisäämiseksi, käyttäjälähtöisten tuotteiden ja
palvelujen kehittämiseksi sekä hyvinvointiliiketoiminnan edistämiseksi.
Tähän HyTeLab-toiminnan mallinnukseen on koottu yksinkertaistetun
asiakaspolun muotoon kuvaus siitä, millaiseksi HyTeLab-toiminta hankkeen
aikana muotoutui. Asiakaspolun varrelle on koottu myös hankeaikaisia
kokemuksia, oppeja ja huomioita alueellisen hyvinvointiteknologian
innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristön rakentamisesta. Näitä
kokemuksia voidaan hyödyntää alueellisen toimintamallin
jatkojalostamisessa ja myös muiden vastaavien kehittämisympäristöjen
rakentamisessa.


Last updated on 2020-23-10 at 14:01

Share link