D1 Article in a trade journal

Digistrategia erottaa jyvät akanoista myös pk-yrityksissä


Open Access publication

Publication Details
Authors: Ukko Juhani, Sore Sariseelia, Saunila Minna, Rantala Tero
Publication year: 2020
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: LAB Pro
eISSN: 2670-2045
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Open Access publication

Abstract

Olemme jo pitkään olleet tilanteessa, jossa digitaalisten teknologiat
ohjelmistoineen ja laitteineen ovat kehittyneet niin määrällisesti kuin
toimivuudeltaan kovaa vauhtia. Monille pk-yrityksille tämä on
tarkoittanut suurta ponnistusta, joissa pienillä resursseilla tulisi
pystyä uudistumaan vähintään kilpailijoiden tahdissa ja mieluummin vielä
nopeammin. Tämä on johtanut tilanteeseen, joissa osa yrityksistä on
lähtenyt digitalisoimaan kaikkea mitä heille on osattu ehdottaa.
Vastaavasti toiset yritykset ovat pyrkineet välttämään digitaalisten
teknologioiden käyttöönottoa viimeiseen asti. Yhteistä molemmille
lähestymistavoille on, että ne ovat irrallaan yritysten strategioista.
Selvitimme Päijät-Hämeen alueella, miten yritykset kokevat
digitaalisuuden ja strategian välisen yhteyden.


Last updated on 2020-27-03 at 13:24