D1 Article in a trade journal

Digin hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät


Open Access publication

Publication Details
Authors: Rantala Tero, Sore Sariseelia, Ukko Juhani, Saunila Minna
Publication year: 2020
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: LAB Pro
Title of parent publication: LAB Pro
eISSN: 2670-2045
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Open Access publication

Abstract

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen sekä erilaisten
prosessien digitalisointi nähdään useissa yrityksissä mahdollisuuksina,
joiden varaan voidaan rakentaa olemassa olevien toimintojen tehostamista
sekä edesauttaa tulevaisuuden kilpailukyvyn ja arvonluonnin
rakentumista. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ei kuitenkaan aina
ole yksinkertaista ja ratkaisujen hyödyntämiseen liittyy joukko
erilaisia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen kasvuhalukkuus
sekä teknologinen kehitys ja markkina- ja kilpailutilanne yrityksen
toimialalla.


Last updated on 2020-27-03 at 13:26