D3 Professional conference proceedings

Yrittäjyysosaamisen AHOToinnin ja opinnollistamisen käytännöt suomalaisissa korkeakouluissa


Open Access publication

Publication Details
Authors: Peura Kirsi, Aaltonen Satu, Römer-Paakkanen Tarja, Asteljoki Sari, Lahikainen Katja, Pehkonen Paula
Publication year: 2019
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: Haaga-Helia Julkaisut
Title of parent publication: Yrittäjyyskasvatuksen kaari – lapsuudesta tulevaisuuden työhön/ The Trail of Entrepreneurship Education – From Childhood to Future Work and Entrepreneurship. YKTT2019 Yrittäjyyskasvatuspäivät 2019 Artikkelit/Entrepreneurship Education Conference 2019 Ar
Start page: 1
End page: 22
Number of pages: 22
ISBN: 978-952-7225-27-1
ISSN: 2342-2939
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Open Access publication

Abstract

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyteen liittyvä tietous ja osaaminen kehittyvät yrittäjyyteen liittyvien korkeakouluopintojen lisäksi myös yrittäjyyteen liittyvän harrastetoiminnan kautta. Tämä on huomioitu Suomessa niin OKM:n koulutuksen yrittäjyyslinjauksissa kuin UNIFI:n ja ARENE:n yrittäjyyssuosituksissa, jotka näkevät muualla hankitun yrittäjyysosaamisen voimavarana kannustaen korkeakouluja sen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) sekä yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamiseen. Suosituksista huolimatta käytäntöjä hyödynnetään korkeakouluissamme odotettua vähemmän, minkä vuoksi on tarpeellista selvittää tarkemmin, miksi (tai miksi ei) ja miten korkeakoulujen yrittäjyyden opetushenkilökunta toteuttaa yrittäjyysosaamisen ahotointia ja opinnollistamista. Tutkimusaineisto koostuu 56 opetushenkilökunnan edustajan ryhmä- ja yksilöhaastatteluista 25 korkeakoulussa.


Last updated on 2020-20-03 at 10:03